Przyjdźcie do stołu miłosierdzia

Przyjdźcie do stołu miłosierdzia
Gdzie ciało i krew Pana jest
Wszyscy spragnieni przybądźcie
Nakarmić dusze swe.

Przyjdźcie bo Pan nas zaprasza
Wyciąga przebitą dłoń
Syćmy się ciałem Chrystusa
Bo przez nie nam życie dał on.