Boże Twa Łaska

Boże, Twa łaska nad nami jest,
Twoja miłość przychodzi wciąż.
Działasz w mocy pośród nas,
przenikasz serca, gładzisz grzech.

My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej,
Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej.