KONKURS !!! Mój Adwentowy Lampion

PARAFIALNY KONKURS DLA DZIECI pt. „Mój adwentowy lampion”

Regulamin parafialnego konkursu plastycznego pt. „ Mój adwentowy lampion”

1.Organizatorem konkursu jest Parafia pw. Św.Jana Pawła II w Gdańsku

2.Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wyłącznie z
naszej Parafii.

3.Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie przestrzennego lampionu
adwentowego z wybranych przez siebie materiałów (np. tektura, drewno, sklejka, koraliki,
kasztany, makaron, puszka, słoik… – mile widziane są inne pomysły). W lampionie musi
znajdować się świeca lub lampka.

4.Cele konkursu:
– zachęta do regularnego uczestnictwa w Mszach Świętych Roratnich,
– motywowanie do aktywnego przygotowania duchowego do Bożego Narodzenia,
– rozwijanie i promowanie kreatywności wśród dzieci

5.Zasady konkursu:
– uczestnik zgłasza jedną pracę plastyczną, której jest autorem,
– praca nawiązuje do tematyki konkursu ( lampion adwentowy ),
– praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką i musi być przestrzenna
(nie będą oceniane rysunki, plakaty itp.),

6.Ocenie podlegać będą: pomysłowość w doborze materiałów, z jakich wykonany zostanie
lampion, estetyka pracy oraz funkcjonalność.

7.Termin nadsyłania prac:
– wykonanemu własnoręcznie lampionowi adwentowemu należy zrobić zdjęcie i przesłać na
adres e-mail : kontakt@scholajp2.pl (na zdjęciu może być sam lampion jak również
jego autor). Mile widziana dobra jakość zdjęcia.
prace nadsyłamy do niedzieli 11 grudnia br. ( włącznie )
– do nadesłanych prac dołączamy imię i nazwisko autora oraz wiek

8.Prace ocenione zostaną przez komisję konkursową powołaną przez organizatora

9.Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace oraz jedno wyróżnienie

10.Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 23 grudnia ( piątek )
podczas ostatnich rorat w naszej parafii o godz. 17.00

11.Biorąc udział w konkursie i nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu oraz zgodą na opublikowanie go z podaniem imienia, nazwiska i wieku
dziecka na stronie naszej parafii www.parafiajp2.pl i scholii www.scholajp2.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail:
kontakt@scholajp2.pl lub osobiście u p.Sławka ze scholii.