Zdjęcia z pielgrzymki dzieci I Komunijnych !

Zdjęcia z pielgrzymki dzieci I komunijnych, które w tym roku były w Swarzewie są dla chętnych do przegrania u ks.Bartka lub u p.Sławka ze scholi.