Miłość którą jest Bóg w nas ….

Miłość, którą jest Bóg w nas
Ukaże nam drogę
Którą mamy kroczyć
Którą mamy kroczyć