Oto idzie mój Bóg …

Oto idzie mój Bóg
Oto idzie mój Król
Oto zbawiciel mój
A imię Jego – Jezus

Tęsknie za Tobą Panie
Wiem ze przyjdziesz niebawem
Z głębi serca dziś wołam
Marana tha