Świąteczne Życzenia

Kiedy nadchodzi wieczór wigilijny, spotykamy się przy wigilijnym stole rodzinnym, aby połamać się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia. Tak więc umiłowani Bracia i Siostry, niech każdy z was rośnie duchowo z tajemnicy Bożego Narodzenia w swoim człowieczeństwie i w swoim chrześcijaństwie. Niech Bóg, który stał się Człowiekiem, będzie natchnieniem i pomocą do wszelkiego dobra i do walki z wszelkim złem, niech będzie umocnieniem dla Małżeństw i Rodzin, niech pokazuje drogę Młodzieży, niech wspiera cierpiących i opuszczonych, niech daje dojrzałą mądrość i miłość tym, którzy doszli już do późnych lat życia.

                                                                                                                                  Jan Paweł II

 

Niech te słowa  bł. Jana Pawła II  będą życzeniami dla Was wszystkich.
Niech w Waszych Rodzinach panuje wzajemna miłość i serdeczność, której wyrazem jest biały opłatek łamany przy Wigilijnym stole.Błogosławionych Świąt Bożego narodzenia życzy nasza schola.